Systemy Informacyjne
Systemy Informacyjne

Podstawy prawne

Wybór działu:

Żeby skutecznie walczyć z dyskryminacją, dobrze jest znać regulacje prawne dotyczące tego zagadnienia. Tu znajdziecie najważniejsze dokumenty zawierające polskie, europejskie i norweskie przepisy dotyczące równego traktowania

 

Konstytucja

Rozdział II Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 33
→ www.sejm.gov.pl 

 

Kodeks Pracy

→ Kodeks na stronie www.isap.sejm.gov.pl

Kodeks pracy (kp) w art. 112 wskazuje, że pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków – dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Równe traktowanie w zatrudnieniu uszczegółowione jest zasadą niedyskryminowania w zatrudnieniu.

 

Artykuł 183a kp stanowi, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie:

  1. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
  2. warunków zatrudnienia,
  3. awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich można znaleźć wiele informacji dotyczących równości:

→ Równość i zakaz dyskryminacji

→ Równość kobiet i mężczyzn

 

Prawo międzynarodowe

Podsumowanie prawodastwa:
→ www.europarl.europa.eu

Traktat Europejski:
→ oide.sejm.gov.pl

 

Najważniejsze artykuły Traktatu w tym zakresie to: art. 2 i art. 3 ust. 3 TUE oraz art. 23 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej wskazujący równość kobiet i mężczyzn jako jedną z podstawowych wartości i głównych celów Unii i jej państw członkowskich; art. 8 TFUE dotyczący uwzględniania aspektu płci we wszystkich działaniach; art. 19 TFUE, który przyznaje UE kompetencje w zakresie wprowadzania przepisów w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć; art. 157 TFUE ustanawiający zasadę równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości i stanowiący podstawę prawną unijnych przepisów dotyczących równouprawnienia płci w dziedzinie zatrudnienia; jak również art.157 ust. 4 TFUE i art. 23 Karty praw podstawowych, w których uznaje się działania pozytywne jako metodę osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.

 

Międzynarodowe cele

ONZ – cele Zrównoważonego Rozwoju:
→ więcej na stronie www.un.org.pl

Nowa dyrektywa, która będzie wprowadzona w życie od dnia 08.2022, więcej na stronie:
→ Dyrektywa work-life balance  

Systemy InformacyjneSystemy Informacyjne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności