Systemy Informacyjne
Systemy Informacyjne

Słownik pojęć

Wybór działu:

Kształtowane wyobrażenia o sobie w oparciu o stereotyp dotyczący grupy, do której się przynależy – na przykład wtedy, gdy kobieta myśli, że nie będzie podejmować się biegu na orientację, bo stereotyp mówi, że mężczyźni mają lepszą orientację w terenie niż kobiety.

Bariery równości to nierówności systemowe wpływające na odmienną sytuacją kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej oraz prywatnej.

Określenie cechy prawnie chronione (zwane również kryteriami lub przesłankami dyskryminacji) wywodzi się z doktryny prawnej. Jest wyrazem przekonania, że niektóre elementy tożsamości człowieka, które są nabyte (np. religia, światopogląd) bądź wrodzone (np. kolor skóry, płeć), mogą go narazić na nierówne traktowanie, czyli dyskryminację.

Nierówne, gorsze traktowanie danej osoby z powodu jej przynależności do jakiejś grupy na podstawie jednej cechy (np. płci, wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności, pochodzenia, orientacji seksualnej).

Jest to sytuacja, gdy pracownica/pracownik z jednej lub z kilku przyczyn (płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy) był, jest lub mógłby być traktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy (art. 183a § 3 Kodeksu pracy).

Dochodzi do niej wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja.

Działania zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników/pracownic będących w gorszej sytuacji ze względu na jedną lub kilka cech prawnie chronionych, na przykład płeć, niepełnosprawność, narodowość itd. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zasady proporcjonalności (zgodnie z art. 183b § 3 Kodeksu pracy).

Język kształtuje rzeczywistość, może więc utrwalać nierówności lub je eliminować. Język równościowy unika stereotypowych, dyskryminujących określeń. W przypadku płci chodzi o stosowanie żeńskich końcówek, czyli zwracanie się do pracowników i pracownic, uczestników i uczestniczek, kobiet i mężczyzn.

Zacznijmy od tego, że mobbing nie jest formą dyskryminacji. Bardzo często pojęcia te są mylone, zatem warto wyjaśnić, czym on jest.

Molestowanie jest formą dyskryminacji. Jest nim każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownicy lub pracownika i stworzenie wobec niej/niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (art. 183a § 5 pkt 2 Kodeksu pracy).

Równość płci to równe prawa, obowiązki i możliwości dla kobiet i mężczyzn.

Koncepcja godzenia życia prywatnego i zawodowego powstała w latach 70. i 80. XX wieku jako reakcja na problem pracoholizmu oraz wypalenia zawodowego.

Systemy InformacyjneSystemy Informacyjne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności