Systemy Informacyjne
Systemy Informacyjne

Słownik pojęć

Bariery równości

Bariery równości to nierówności systemowe wpływające na odmienną sytuacją kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej oraz prywatnej.

Bariery te zostały zidentyfikowane przez Komisję Europejską w dokumencie „Plan Działań na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn na lata 2006-2010”, wyznaczającym cele równościowe zmierzające do poprawy sytuacji płci będącej w trudniejszej sytuacji, czyli w większości przypadków kobiet:

 

  • Segregacja pozioma i pionowa na rynku pracy; segregacja pozioma dotyczy sztucznych podziałów na męskie i kobiece role, zawody, sektory gospodarki – sfeminizowane zawody są często gorzej opłacane i cieszą się mniejszym prestiżem; segregacja pionowa związana jest z dostępem do awansów i stanowisk kierowniczych, w znacznie mniejszym stopniu dostępnych dla kobiet.
  • Mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy.
  • Niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych.
  • Niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji.
  • Luka płacowa – różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równoważnych stanowiskach i wykonujących podobne obowiązki.
  • przemoc ze względu na płeć.
  • Problem asymetrii płci w ochronie zdrowia – kobiety dużo więcej uwagi poświęcają kwestiom zdrowia i do nich też w większym stopniu skierowane są działania informacyjne i profilaktyka zdrowia. Z kolei lekceważenie badań profilaktycznych przez mężczyzn niekorzystnie wpływa na ich stan zdrowia i większą umieralność. W konsekwencji, wśród kobiet występuje większa zachorowalność i mniejsza umieralność, a u mężczyzn – odwrotnie.
  • Niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat trzech.
  • Stereotypy płci we wszystkich obszarach – niepoparte faktami przypisywanie lepszych lub gorszych cech danej płci, co prowadzi do ich zaniżonej lub zawyżonej oceny.
  • Dyskryminacja wielokrotna, czyli sytuacja, w której osoba znajduje się w gorszej sytuacji ze względu na przynależność do danej płci, a dodatkowo jej sytuację pogarsza niepełnosprawność, wiek, pochodzenie etniczne itp.
Systemy InformacyjneSystemy Informacyjne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności