Systemy Informacyjne
Systemy Informacyjne

Słownik pojęć

Cechy prawnie chronione

Określenie cechy prawnie chronione (zwane również kryteriami lub przesłankami dyskryminacji) wywodzi się z doktryny prawnej. Jest wyrazem przekonania, że niektóre elementy tożsamości człowieka, które są nabyte (np. religia, światopogląd) bądź wrodzone (np. kolor skóry, płeć), mogą go narazić na nierówne traktowanie, czyli dyskryminację.

Kodeks pracy w artykule 113, gdzie wymieniono cechy, ze względu na które może dojść do dyskryminacji (płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy), zawiera sformułowanie „w szczególności”, które oznacza, że katalog tych cech jest tylko przykładowy. Dzięki temu istnieje możliwość postawienia pracodawcy zarzutu dyskryminacji, także ze względu na cechę/cechy inne niż wprost wskazane w przepisie, np. stan zdrowia, wygląd, fakt korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem.

 

W przeciwieństwie do katalogu cech prawnie chronionych w Kodeksie pracy, katalog cech wskazanych w Ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, ze względu na które nie można dyskryminować, jest zamknięty i obejmuje:

 

  • płeć,
  • rasę,
  • pochodzenie etniczne,
  • narodowość,
  • religię / wyznanie / światopogląd,
  • niepełnosprawność,
  • wiek,
  • orientację seksualną.
Systemy InformacyjneSystemy Informacyjne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności