Systemy Informacyjne
Systemy Informacyjne

Problematyka

Równość płci

Unia Europejska dokłada wszelkich starań, by doprowadzić do realnej równości kobiet i mężczyzn, która wciąż pozostaje niespełnionym postulatem.

Kobiety tylko dlatego, że są kobietami, znajdują się z reguły w gorszym położeniu niż mężczyźni.

 

Mniej zarabiają, mają mniejsze możliwości awansu społecznego i zawodowego, są częściej niż mężczyźni ofiarami „szklanego sufitu” (nie awansuje się ich, bo są kobietami), lub „lepkiej podłogi” (nie awansuje się ich, bo są użyteczne na podrzędnych stanowiskach), rzadko biorą udział w procesach decyzyjnych w firmach, są znacznie częściej niż mężczyźni ofiarami przemocy, w tym różnych form molestowania, ciążą na nich ograniczające ich życie stereotypy (funkcjonujące w edukacji, mediach, reklamie), są częściej obciążone opieką nad osobami zależnymi, w związku z tym nie mają emerytury lub mają ją znacząco mniejszą niż mężczyźni, wykonują częściej niż oni bezpłatne i niecieszące się prestiżem prace domowe, są niedoreprezentowane w polityce.

 

rowne-szanse.pl

 

Równość kobiet i mężczyzn jest podstawową zasadą prawa wspólnotowego

 

– głosi Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Traktat ten i podążające za nim europejskie dyrektywy i akty prawne postulują wprowadzenie w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn. Dziś dyskryminacja jest faktem, równość postulatem.

 

By ten postulat urzeczywistnić, potrzebne są:

  1. edukacja uwzględniająca równość (bez stereotypów płci),
  2. praca nad egalitarną świadomością i świadomością obywateli i obywatelek,
  3. promujące egalitaryzm prawodawstwo,
  4. instytucje monitorujące i pomocowe,
  5. dobra wola polityków,
  6. akceptacja dla wizji egalitarnej demokracji.

 

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 postuluje:

  • Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie.
  • Docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu przez zapewnienie usług publicznych, infrastruktury, ochrony socjalnej oraz przez promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i rodzinie.
  • Zapewnić kobietom pełny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji przywódczych.
  • Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet.
Systemy InformacyjneSystemy Informacyjne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności